BIO-BLOK® - pro vsakování

jednoduchý způsob pro dosažení účinného a ekologického vsáknutí dešťových srážek. Charakteristickým provedením jednotlivých prvků je dosaženo výrazně většího objemu vsáknutých srážek na m3 v porovnání s tradiční vsakovací studnou plněnou kameny.

Konstrukce bloků umožňuje růst velkého množství čistících mikroorganismů (bio-filtru) uvnitř bloku. Tyto mikroorganismy, které jsou uchycené uvnitř na povrchu vláken jednotlivých trubic, žijí z organického znečištění vody a proto přispívají k hodnotnému čistícímu procesu srážek ještě před jejich vsáknutím do spodních vod. Díky této schopnosti výrazně zlepšují kvalitu spodní vody.

Další výhody:

 • mnohonásobně levnější než nákladné kanalizační systémyilu09 01
 • voda je využita přímo v místě instalace
 • pomáhá řešit problém se závlahou rostlin - vsáknutá vláha se odpařuje, zvlhčuje ovzduší a zlepšuje tak místní klimatické podmínky
 • snadná manipulace, rychlá a jednoduchá instalace
 • úspora nákladů u výkopových prací
 • velká vsakovací plocha
 • snadná rozšířitelnost v případě zvětšení plochy střechy
 • velký podíl dutin, tzn. pojme velké množství vody (až 152 l / 1 blok)
 • minimální nároky na údržbu
 • velmi dlouhá životnost
 • použití ve všech typech půdy

Nabízené typy pro vsakování:

Pevná konstrukce trubic, ze kterých je blok složen, poskytuje velmi stabilní a tlaku odolný systém s ohledem na malou hmotnost materiálu. Celý systém je konstruován pro odolání rovnoměrného vertikálního tlaku od 2,5 do 15 t/m2. Nicméně sám okolní terén musí mít dostatečnou  nosnost a tvořit pevnou boční podporu.

BIO-BLOK® 100

 • jedná se o základní typ vhodný pro vsakování v nenáročných podmínkách a nezatížených plochách
 • příklady užití: trávníky, zahrady, apod.ilu10 01

BIO-BLOK® 80 HD G

 • toto je typ určený pro rovnoměrné vertikální zatížení do 2,5 t/m2
 • příklady užití: pod chodníky, cesty pro osobní vozidla, apod.

BIO-BLOK® 80 HD GF

 • tento typ je určený pro očekávané rovnoměrné zatížení mezi 2,5 - 15 t/m2
 • příklady užití: cesta pro těžší vozidla, parkoviště, apod.

Princip fungování BIO-BLOKU® pro vsakování:

Bio-Blok působí jako podzemní nádrž, která svou speciální a otevřenou konstrukcí trubic umožňuje optimální vsak do všech stran.

Celý systém bio-bloků je důkladně zabalen do geotextilie, která zabraňuje vniknutí hlíny, písku a nečistot dovnitř bio-bloku. Na druhou stranu však umožňuje postupné vsakování vody do okolního terénu. Tímto způsobem navracíme efektivně a velmi účinně povrchovou vodu zpět do podzemních. Veškerá údržba se omezuje pouze na zabránění vniku hrubých nečistot ze vstupující vody (předřazená záchytná jímka).

ilu12 01

Než začnete

Jak hluboko kopat

Dno studny by mělo být umístěno minimálně 1 m pod úrovní terénu. Přívodní vedení by mělo být v nejvyšším bodě minimálně 75 cm pod terénem (v nezamrzlé hloubce).Kde mohu studnu umístit?

Prakticky kdekoliv pod volným terénem. Minimálně však 2 m od hranice pozemku a okraje budov (v případě podsklepení minimálně 5 m).

Kapacita vsaku do podloží

Složení okolní půdy a velikost studny rozhodující měrou ovlivňují vsakovací kapacitu studny. Písčitá půda bude vodu odvádět podstatně rychleji než půda jílovitá.

Jednoduchá metoda zjištění kvality zeminy (koeficient propustnosti K)

 1. V místě umístění studny vykopte díru 1 m hlubokou.
 2. Nalijte do díry vodu, až se půdy nasytí (asi po 5 minutách) vodu doplňte.
 3. Po 15 minutách změřte, jak moc klesla hladina vody.
  • jestliže voda zmizela → hrubě písčitá půda (K = 1x10-3 m/sec.)
  • jestliže úroveň vody klesla alespoň o 10 cm → jemný písek (K = 1x10-4 m/sec.)
  • jestliže byl úbytek vody alespoň 1 cm → silt (K = 1x10-5 m/sec.)
 4. Jestliže se po 15 minutách úroveň hladiny vody nezměnila, je nutno měřit v delším časovém intervalu.
  • jestliže hladina vody klesla o 1 cm po hodině měření → písek a jíl (K = 1x10-6 m/sec.)
  • jestliže hladina vody klesla o 1 cm za 5 a více hodin → jíl (K = 1x10-7 m/sec.)
 5. Na základě tohoto jednoduchého měření rychlosti vsakování a přiložené tabulky se dozvíte, jak velká by asi měla být vaše vsakovací studna.

Velikost studny

    Kapacita vsakovací studny závisí na absorbční kapacitě zeminy (jak rychle se voda dokáže vsáknout) v místě umístění studny. Je proto důležité studnu umístit na takovém místě, které maximálně splňuje tyto požadavky.

    V místě s horší vsakovací kapacitou je nutno použít více prvků. Vsakovací kapacita jednotlivých prvků lze zvýšit i zvětšením vertikální vsakovací plochy studny. Toho lze dosáhnout větším množstvím prvků, nebo rozdělením jednotlivých prvků na dvě poloviny.

Vliv provedení na kapacitu

    Efektivní vsakovací plochu lze počítat podle následujícího:

 • velikost bloku je 54 x 54 x 55 cmilu21 01
 • efektivní vsakovací plocha v provedení ze 4 celých prvků je: (2 x 216 cm x 55 cm) + (2 x 55 cm x 54 cm) = 297 cm2 = 2,97 m2

 

ilu22 01

 • efektivní vsakovací plocha při použití 8 rozpůlených prvků je: (2 x 432 cm x 55 cm) + (2 x 54 cm x 27 cm) = 505 cm2 = 5,05 m2

→ jednoduchým rozříznutím prvků jsme dosáhli výrazného zvětšení vsakovací plochy

 

Počet použitých bloků:

Odvodňovaná plocha: 100m2
Typ zeminyKoeficient propustnostiDélka vsakovací studny
z celých blokůz půlených bloků
hrubý písek 1x10-3 1,08m = 2ks 2,16m = 2ks
jemný písek 1x10-4 3,24m = 6ks 4,32m = 4ks
silt 1x10-5 6,48m = 12ks 10,80m = 10ks
písek + jíl 1x10-6 10,48m = 20ks 18,36m = 17ks
jíl 1x10-7 16,20m = 30ks 30,24m = 28ks

Instalace vsakovací studny z prvků BIO-BLOK®

Než začnete s instalací, nezapomeňte získat potřebná povolení od místních úřadů.

Doporučované vzdálenosti a obecně podmínky pro použití vsakovací studny, se mohou výrazně lišit podle specifických místních podmínek.

Změřte odvodňovanou plochu a vypočítejte velikost studny.

Vyberte místo pro umístění studny a trasu pro kanalizační vedení i s ohledem na stabilitu a snížení rizika možného pozdějšího poškození.

Jak rozdělit BIO-BLOK®

Prvek lze snadno rozříznout na dvě poloviny za pomocí pilky s jemnými zuby. 
ilu36

Ujistěte se, že textilie je správně rozložena.

Je důležité, aby spoje geotextilie byly provedeny pečlivě, aby přes ně nedocházelo k zapadávání nečistot. 
ilu37 01

Připojení svodu ze střechy do usazovací nádrže

ilu38

ilu30

1: Položte bloky na místo, kde bude umístěna studna. Označte velikost a vykopte díru pro studnu i přívodní potrubí. Pamatujte, že mrzná hloubka je minimálně 75 cm u potrubí, pro studnu přidejte minimálně 10–15 cm.

ilu31

2: Od úrovně terénu by horní část bloku měla být minimálně 50–80 cm hluboko.

ilu32

3: Na dno jámy rozložte geotextilii a na ni položte jednotlivé bloky s vertikálně umístěnými trubicemi. Textilii udržujte v maximální čistotě.

ilu33

4: Označte připojení vpusti a vyřízněte za pomoci kleští, nebo nůžek do bloku přiměřený otvor.

ilu34

5: Bloky a vpusť těsně zabalte do geotextilie tak, aby se do bloku nedostala žádná nečistota.

ilu35

6: Okolí bloku vyplňte pískem a důkladně upěchujte, aby nedocházelo k sesouvání půdy a vzniku dutin.